You are here

Elektronički identitet

Elektronički identitet na Veleučilištu u Rijeci

 

Upisom na Veleučilište u Rijeci svakom studentu otvara se jedinstveni elektronički identitet u sustavu AAI@EduHr. Preko tog identiteta studenti mogu koristiti sljedeće usluge:

 

na Veleučilištu u Rijeci    (Koristi se korisničko ime bez @veleri.hr)

 • StudIS Web
  Upute za korištenje StudIS weba možete skinuti ovdje
 • e-mail
  Upute za korištenje WebMail usluge


  Podešavanje e-mail klijenta:
                              Outgoing mail server (uključiti SSL):          mail.veleri.hr

                              Incoming mail server (POP/IMAP sa SSL):  mail.veleri.hr
  Web-sučelje: https://kvarner.veleri.hr/webmail/ 
 • bežična mreža na Veleučilištu u Rijeci
  Upute za spajanje na bežičnu mrežu možete skinuti ovdje
 • postavljanje osobnih web-stranica
             Početni direktorij u $HOME za kreiranje web stranica je public_html.
             Početna datoteka mora imati ime index.html, index.htm ili index.php

             URL:   http://ucka.veleri.hr/~korisnicko_ime (korisnicko_ime je Vaše korisničko ime)
 • ostali resursi i usluge na serveru kvarner.veleri.hr:  sftp, ssh

           

u sustavu AAI@EduHr     (Koristi se korisnicko_ime@veleri.hr)

     

 

Svaka zlouporaba elektroničkog identiteta podliježe sankcijama.

 

PROMJENA LOZINKE

Dobivenu početnu lozinku promijenite čim prije!

Promjena lozinke se vrši preko Web aplikacije za administiranje imenika