You are here

Kako se prijaviti

Podaci potrebni za prijavu na VELERI WEB su isti oni koji se koriste za pristup Internetu preko CARNet-ovih modemskih ulaza (CMU). Koristi se isto korisničko ime (bez @veleri na kraju) i ista zaporka. Ograničenje postoji samo na pristup WEB sučelju prema LDAP bazi podataka a ne cijelom VELERI WEB-u.