You are here

Fizikalne štetnosti

Studiji

Ishodi učenja: 
  • Razlikovati fizikalne štetnosti.
  • Primijeniti metode ispitivanja fizikalnih štetnosti.
  • Prepoznati negativne utjecaje fizikalnih štetnosti na ljude.
  • Analizirati fizikalne štetnosti u sukladnosti s pravilnicima i normama.
  • Osmisliti prijedlog rješenja zaštite od fizikalnih štetnosti.