You are here

1. godina

 I. semestar

Broj progr. Kolegiji Sati tjedno ECTS bodova Ispita
P S V Pr
1 Osnove poduzetničke ekonomije 2 2 - - 6 1
2 Gospodarska matematika 3 - 2 - 6 1
3 Statistika za poduzetnike 2 - 2 - 5 1
4 Osnove informatike 2 - 3 - 6 1
5 Trgovačko i radno pravo 2 1 - - 4 1
6 Poslovni strani jezik I/1 (Engleski, Njemački) 2 - 1 - 3 -
7 Tjelesna i zdravstvena kultura 1 - izborni predmet     (1)   - -
  Ukupno u semestru 13 3 8 - 30 5

Napomena:
1) P – predavanja, S – seminari, V – vježbe, Pr – praktikum
2) Tjelesna i zdravstvena kultura izvodi se izvan satnice.
3) Student bira poslovni strani jezik između Engleskog i Njemačkog jezika.

 II. semestar

Broj progr. Kolegiji Sati tjedno ECTS bodova Ispita
P S V Pr
8 Ekonomika poduzetništva 3 2 - - 6 1
9 Logistika u poduzetništvu 2 2 - - 5 1
10 Poduzetništvo 2 - 2 - 6 1
11 Poslovno komuniciranje 2 - 2 - 5 1
12 Poslovna etika 2 - 2 - 5 1
6 Poslovni strani jezik I/2 (Engleski, Njemački) 2 - 1 - 3 1
7 Tjelesna i zdravstvena kultura 2 - izborni predmet - - (1) - - -
  Ukupno u semestru 13 4 7 - 30 7