You are here

MOBILNOST - ERASMUS+

 

 

Europska komisija dodijelila je Veleučilištu u Rijeci novu Erasmus povelju za visoko obrazovanje za razdoblje 2021. - 2027. (Erasmus Charter for Higher Education 2021–2027) što će omogućiti Veleučilištu sudjelovanje u aktivnostima Erasmus+ programa u sljedećem sedmogodišnjem razdoblju.

Institucija: Veleučilište u Rijeci, Rijeka, Croatia

Erasmus kod institucije: HR RIJEKA02

Područje (engl. Subject area code - ISCED): 0311 - Economics, 041 - Business and administration, 1015 - Travel, tourism and leasure, 061 - ICTs, 081 - Agriculture, 1022 - Occupational health and safety, 1032 - Protection of persons and property, 104 - Transport services

Program Erasmus+ je program EU-a u području obrazovanja, osposobljavanja, mladih i sporta za razdoblje od 2014. do 2020. Svrha je programa podržati napore država sudionica u programu da učinkovito iskoriste potencijal europskog talenta i socijalnog kapitala za cjeloživotno učenje. Program pruža mogućnosti suradnje i mobilnosti unutar zemalja članica, kao i partnerskim zemljama, posebno u području visokog obrazovanja.

Mobilnost je predviđena za sve dionike u visokom obrazovanju, studente (u svrhu provođenja dijela studija ili obavljanja stručne prakse u inozemstvu), nastavno i nenastavno osoblje. Više o programu Erasmus+ možete pročitati na adresi Agencije za mobilnost i programe EU-a.

Program Erasmus+ može se realizirati u zemljama članicama EU-a te Ujedinjenom Kraljevstvu, Makedoniji, Srbiji, Turskoj, Norveškoj, Islandu i Linhenštajnu. Odgovore na najčešća pitanja studenata možete pronaći u dokumentu najčešća pitanja.

Pravilnikom o programu Erasmus+ individualne međunarodne mobilnosti studenata, nastavnog i nenastavnog osoblja Veleučilišta u Rijeci uređena su osnovna načela mobilnosti dolaznih i odlaznih studenata, nastavnog i nenastavnog osoblja na Veleučilištu u Rijeci u okviru programa Erasmus+, postupak prijave, isprave, prava i obveze studenata, nastavnog i nenastavnog osoblja, uloga koordinatora za Erasmus na Veleučilištu te povjerenika za međunarodnu suradnju na pojedinim odjelima, kao i druga pitanja vezana uz provedbu individualne mobilnosti u okviru programa Erasmus+.

Ured za međunarodnu suradnju Veleučilišta u Rijeci provodi i koordinira aktivnosti  predviđene programom Erasmus+. U realizaciji mobilnosti aktivno sudjeluje i Povjerenstvo za međunarodnu suradnju Veleučilišta u Rijeci.

Veleučilište u Rijeci aktivno koristi programe unutar Ključne aktivnosti 1 - Mobilnost pojedinaca u svrhu učenja, i to KA103 program mobilnosti studenata i osoblja unutar programskih zemalja, a od 2017. godine uključeno je i u KA107 program mobilnosti između programskih i partnerskih zemalja u okviru suradnje s partnerskim institucijama iz Bosne i Hercegovine (Sveučilište u Sarajevu i Sveučilište u Mostaru).

Prilikom planiranja, tijekom i nakon mobilnosti u sklopu programa Erasmus+, studenti se mogu obratiti za pomoć i predstavnicima Erasmus studentske mreže. Više o Erasmus studentskoj mreži možete doznati na stranicama Erasmus Student Network - ESN.

O Erasmus studentskoj mreži Hrvatske više podataka možete pronaći ovdje: ESN Croatia.

 

Erasmus Policy Statement 2021-2027

 

Više o programu ERASMUS+:

 

Informacije za dolazne sudionike programa mobilnosti objavljene su ovdje.

Sve važne informacije o uvjetima ulaska u Republiku Hrvatsku s obzirom na ograničenja koja su na snazi zbog suzbijanja širenja bolesti COVID-19 dostupne su ovdje.

https://www.hzjz.hr/sluzba-epidemiologija-prevencija-nezaraznih-bolesti/...

https://reopen.europa.eu/hr

 

Veleučilište u Rijeci osigurava jednake mogućnosti svim sudionicima, pružajući posebnu pozornost uključivanju onih iz podzastupljenih ili ranjivih skupina. Nije dopuštena bilo kakva diskriminacija na temelju spola, rase, boje kože, etničkog ili socijalnog podrijetla, genetskih obilježja, jezika, religije ili uvjerenja, političkog ili bilo kojeg drugog mišljenja i stava, pripadnosti nacionalnoj manjini, imovine, rođenja, invaliditeta, starosti ili seksualne orijentacije.