You are here

Programiranje I.

Studiji

Ishodi učenja: 
  • Analizirati postavljeni problem i postaviti algoritamsko rješenje pseudokodom ili blok dijagramom.
  • Primijeniti linijsku i razgranatu algoritamsku strukturu u računalnom programu.
  • Primijeniti ponavljajuću algoritamsku strukturu u računalnom programu.
  • Kreirati strukturirani programski kod.
  • Primijeniti složene tipove podataka i rad sa datotekama u kreiranju računalnog programa.