You are here

Matematika

Studiji

Ishodi učenja: 
  • Primijeniti osnove matematičke analize na funkciju jedne varijable.
  • Riješiti zadatke iz infinitezimalnog računa.
  • Riješiti zadatke iz osnova linearne algebre.
  • Objasniti pojmove iz osnova matematičke analize i osnova linearne algebre.