You are here

Stručni studij Telematika

Voditelj stručnog studija Telematika: dr.sc. Andrea Andrijašević, predavač

1. godina studija – I. semestar

Broj progr. Kolegiji Sati tjedno ECTS bodova Ispita
P S V Pr
1 Matematika 3 - 4 - 8 1
41 Elementi telematike I 3 - 2 - 4 1
3 Osnove informatike 2 - 2 - 5 1
5 Programiranje I 2 - 2 - 5 1
6 Internet komunikacija 2 - 2 - 5 1
7 Tjelesna i zdravstvena kultura 1 - izborni predmet     (1)      
  Ukupno u semestru 13   12 (13) - 30 5

Napomena:
1) P – predavanja, S – seminari, V – vježbe, Pr – praktikum
2) Tjelesna i zdravstvena kultura izvodi se izvan satnice.

1. godina studija – II. semestar

Broj progr. Kolegiji  Sati tjedno ECTS bodova Ispita
P S V Pr
4 Poslovna organizacija 2 2 - - 5 1
9 Osnove marketinga 2 1 - - 4 1
10 Algoritmi i strukture podataka 2 - 2 - 5 1
11 Teorija signala 2 - 2 - 6 1
42 Elementi telematike II 2 - 1 - 3 1
12 Osnove poslovne komunikacije 2 - 2 - 4 1
13 Tehnika komunikacije 2 - 2 - 6 1
7 Tjelesna i zdravstvena kultura 2 - izborni predmet     (1)      
  Ukupno u semestru 12 3 8 (9) - 30 6

 

2. godina studija – III. semestar

Broj progr. Kolegiji Sati tjedno ECTS bodova Ispita
P S V Pr
14 Programiranje II 2 - 3 - 6 1
15 Baze podataka 3 - 3 - 6 1
16 Mobilna komunikacija 2 - 1 - 4 1
17 Upravljanje projektima 2 2 - - 5 1
18 Logistika u prometu 2 1 - - 5 1
19 Engleski jezik I 2 - 1 - 4 1
  Ukupno u semestru 13 3 8 - 30 6

 

2. godina studija – IV. semestar

Broj progr. Kolegiji Sati tjedno ECTS bodova Ispita
P S V Pr
20 Programsko inženjerstvo 3 - 3 - 6 1
39 Koncepti operacijskih sustava 2 - 2 - 5 1
22 TK mreže i službe 2 - 2 - 5 1
23 Projektiranje sustava i telematičkih postrojenja  2 - 2 - 5 1
24 Engleski jezik II 2 - 1 - 4 1
  Izborni predmet A 2 - 2 - 5 1
  Ukupno u semestru 13 - 12 - 30 6

Izborni predmet A:

3. godina studija – V. semestar

Broj progr. Kolegiji Sati tjedno ECTS bodova Ispita
P S V Pr
25 Programiranje za internet 2 - 2 - 5 1
26 Upravljanje sustavima i procesima 2 - 2 - 5 1
27 Geografski informacijski sustavi 2 - 2 - 5 1
28 Telematika u prometu 2 2 - - 6 1
40 Projekt u telematici 1 - 3 - 4 1
  Izborni predmet B 2 - 2 - 5 1
  Ukupno u semestru 11 2 11 - 30 6

Izborni predmeti B:

3. godina studija – VI. semestar

Broj progr. Kolegiji Sati tjedno ECTS bodova Ispita
P S V Pr
30 Semestralna stručna praksa - - - (x) 13 -
31 Završni rad - - (x) - 17 1
  Ukupno u semestru - - (x) (x) 30 1

Izborni predmeti:

 

Završetkom preddiplomskog stručnog studija Telematika studenti stječu naziv:

Stručni prvostupnik (baccalaureus) inženjer telematike

odnosno

Stručna prvostupnica (baccalaurea) inženjerka telematike

 Kratica: bacc. ing. telem.