You are here

Organizacija i menadžment

Studiji

Ishodi učenja: 
  • Razlikovati dimenzije organizacije i pravne oblike trgovačkih društva.
  • Povezati razine menadžmenta s ulogama i vještinama menadžera.
  • Obrazložiti različite tipove planova i tehnike odlučivanja.
  • Nacrtati i opisati različite organizacijske strukture s identificiranjem centara odgovornosti .
  • Obrazložiti elemente upravljanja ljudskim potencijalima.
  • Opisati različite stilove vodstva te teorije i tehnike motivacije.
  • Opisati proces kontrole.
  • Istražiti i prezentirati specifične teme iz područja organizacije i menadžmenta.