You are here

Operacijski sustavi

Studiji

Ishodi učenja: 
  • Definirati osnovne pojmove i karakteristike operacijskih sustava.
  • Opisati strukturu operacijskih sustava.
  • Primijeniti algoritme za dodjelu procesora procesima i algoritme sinkronizacije među njima u više  sustavima.
  • Primijeniti algoritme za funkcioniranje radne, virtualne i sekundarne memorije.
  • Opisati elemente operacijskih sustava u radu ulazno-izlaznih uređaja.