You are here

Operacijska istraživanja

Studiji

Ishodi učenja: 
  • Objasniti pojmove iz osnova linearnog programiranja.
  • Riješiti zadatke iz osnova linearnog programiranja.
  • Objasniti pojmove iz osnova transportnog problema.
  • Riješiti zadatke iz osnova transportnog problema.
  • Objasniti pojmove iz osnova mreža.
  • Riješiti zadatke iz osnova mreža.