You are here

Osnove ekonomike poduzeća

Studiji

Ishodi učenja: 
  • Utvrditi preduvjete i ciljeve poslovanja poduzeća;
  • Kombinirati različite izvore financiranja i upravljanja kratkotrajnom i dugotrajnom imovinom;
  • Analizirati ekonomiku resursa i funkcija;
  • Klasificirati troškove i izvore prihoda;
  • Analizirati glavne financijske izvještaje i pokazatelje uspješnosti poslovanja.