You are here

2. godina

 III. semestar

Broj progr. Kolegiji Sati tjedno ECTS bodova Ispita
P S V Pr
25 Sigurnost informacijskih sustava 2 - 2 - 5 1
14 Osnove menadžmenta 2 1 - - 4 1
15 Operacijski sustavi 2 - 3 - 6 1
16 Modeliranje podataka i procesa 2 - 3 - 6 1
17 Programiranje 1 - 3 - 6 1
18 Engleski jezik II 2 - 1 - 3 1
  Ukupno u semestru 11 1 12 - 30 6

 

 IV. semestar

Broj progr. Kolegiji Sati tjedno ECTS bodova Ispita
P S V Pr
19 Razvoj informacijskih sustava 2 - 3 - 6 1
20 Sustavi baza podataka 2 - 2 - 5 1
21 Objektno orijentirane tehnologije I 2 - 3 - 6 1
22 Računalne mreže 2 - 2 - 5 1
23 Engleski jezik III 2 - 1 - 3 1
  Izborni predmet A 2 - 2 - 5 1
35 Multimedijski sustavi
           
36 Upravljanje kvalitetom i sigurnosti u telematici
           
 13 Operacijska istraživanja            
  Ukupno u semestru 12 - 12 - 30 6