You are here

Osnove elektrotehnike i elektronike

Ishodi učenja: 
  • Analizirati električne prilike oko električki nabijenih tijela.  
  • Definirati elemente i izračunati osnovne električne veličine strujnih krugova istosmjerne struje.
  • Objasniti električne prilike unutar i oko metalnih vodiča protjecanih strujom i osnovne magnetske učinke.
  • Definirati elemente i izračunati osnovne električne veličine strujnih krugova izmjenične struje.
  • Definirati elemente i izračunati osnovne električne veličine strujnih krugova trofaznog sustava izmjenične struje.
  • Odabrati standardna tehnička rješenja sustava za proizvodnju, prijenos, distribuciju, razvođenje i potrošnju električne energije, a posebno u prometnim sustavima.
  • Opisati korištenje suvremenih elemenata i sklopova primijenjene elektronike, a posebno u prometnim sustavima.