You are here

Suvremeni prometni sustavi

Studiji

Ishodi učenja: 
  • Opisati osnovne značajke i elemente prometnih sustava.
  • Utvrditi specifičnosti pojedinih grana kopnenog transporta.
  • Definirati osnovna obilježja zračnog prometa, vodnog  prometa i morskih luka.
  • Definirati ulogu inteligentnih transportnih sustava u razvoju prometa.
  • Opisati karakteristike i elemente pojedinih vrsta suvremenih transportnih tehnologija.