You are here

Prometno i prostorno planiranje

Studiji

Ishodi učenja: 
  • Definirati sustav prostornog planiranja u Republici Hrvatskoj.
  • Objasniti sadržaj prostornih planova.
  • Definirati postupak izrade prometne studije.
  • Procijeniti prostorne i ostale mogućnosti planiranja i smještaja prometne infrastrukture.
  • Izraditi određeni segment prometnog plana, grafički.
  • obraditi rješenje te ga usmeno prezentirati u sklopu prezentacije zadanog prostornog plana.