You are here

Poznavanje robe

Studiji

Ishodi učenja: 
  • Opisati svojstva, značajke i specifičnosti pojedinih vrsta roba te opisati način i važnost sustava identifikacije proizvoda. 
  • Definirati pojam i značenje klasifikacije i nomenklature proizvoda te norme te interpretirati sustav kvalitete robe.
  • Razlikovati vrste ambalaže i pakiranja robe te opisati način skladištenja i vrste skladišta kao i osobine lakopokvarljivih proizvoda. 
  • Utvrditi važnost primjene paleta i kontejnera u prijevozu robe te definirati opasne proizvode i način njihovog prijevoza. 5. Definirati ekološku prihvatljivost proizvoda i procesa te održivi razvoj.