You are here

Grafičke komunikacije

Studiji

Ishodi učenja: 
  • Nacrtati ortogonalne i aksonometrijske projekcije predmeta po pravilima nacrtne geometrije.
  • Interpretirati trodimenzionalne oblike iz njihovih ortogonalnih projekcija i obrnuto.
  • Izraditi jednostavne tehničke nacrte i skice po pravilima tehničkog crtanja.
  • Primijeniti pojednostavljenja i grafičke simbole pri crtanju tehničkih nacrta.
  • Izraditi i interpretirati jednostavne tehničke nacrte na računalu u programu AutoCAD.