You are here

Stručni studij prometa

1. godina studija – I. semestar

Broj progr. Kolegiji Sati tjedno ECTS bodova Ispita
P S V Pr
1 Matematika 1 3 - 2 - 5 1
58 Osnove marketinga 2 1 0 - 4 1
3 Grafičke komunikacije 2 - 2 - 5 1
4 Osnove informatike 2 - 3 - 5 1
5 Poznavanje robe 2 1 - - 5 1
14 Promet i ekologija 2 1 - - 3 1
6 Strani jezik I (Engleski, Njemački, Talijanski) 2 - 1 - 3 1
7 Tjelesna i zdravstvena kultura 1 - izborni predmet - - (1) - - -
  Ukupno u semestru 15 3 8 (9) - 30 6

Napomena:
1) P – predavanja, S – seminari, V – vježbe, Pr – praktikum
2) Tjelesna i zdravstvena kultura izvodi se izvan satnice.
3) Kod upisa stranog jezika student bira između Engleskog, Njemačkog i Talijanskog jezika

1. godina studija – II. semestar

Broj progr. Kolegiji Sati tjedno ECTS bodova Ispita
P S V Pr
8 Prometno i prostorno planiranje 2 2 - - 4 1
9 Suvremeni prometni sustavi 2 2 - - 6 1
10 Osnove elektrotehnike i elektronike 2 - 2 - 5 1
11 Statistika u prometu 2 - 1 - 4 1
12 Strani jezik II (Engleski, Njemački, Talijanski) 2 - 1 - 4 1
24 Osnove ekonomije 2 1 - - 4 1
63 Matematika 2 1 - 1 - 3 1
7 Tjelesna i zdravstvena kultura 2 - izborni predmet - - (1) - - -
  Ukupno u semestru 13 5 5 (6) - 30 7

2. godina studija – III. semestar

Broj progr. Kolegiji Sati tjedno ECTS bodova Ispita
P S V Pr
15 Tehnička mehanika 3 - 2 - 6 1
60 Prekrcajna sredstva 2 1 1 - 5 1
20 Prometna logistika 2 1 - - 4 1
26 Prometno pravo 2 1 - - 4 1
19 Prometni koridori i robni tokovi 2 2 - - 4 1
13 Osnove strojarstva 2 - 1 - 4 1
21 Strani jezik III (Engleski, Njemački, Talijanski) 1 - 2 - 3 1
  Ukupno u semestru 14 5 6 - 30 7

 

2. godina studija – IV. semestar

Broj progr. Kolegiji Sati tjedno ECTS bodova Ispita
P S V Pr
59 Planiranje i upravljanje održivim prometom 2 2 - - 4 1
23 Robno distribucijski centri i terminali 2 2 - - 5 1
17 Unutarnji transport i skladištenje 2 - 2 - 4 1
25 Osnove menadžmenta 2 1 - - 4 1
18 Operacijska istraživanja u prometu 2 - 1 - 4 1
27 Tehnologija i organizacija javnog gradskog prometa 2 1 - - 4 1
28 Strani jezik IV (Engleski, Njemački, Talijanski) 1 - 2 - 3 1
29 Stručna praksa – ljetna 1 mjesec       (x) 2  
  Ukupno u semestru 13 6 5 (x) 30 7

3. godina studija – V. semestar - Stručni studij Cestovni promet

Broj progr. Kolegiji Sati tjedno ECTS bodova Ispita
P S V Pr
30 Infrastruktura cestovnog prometa 2 1 - - 3 1
31 Sredstva i eksploatacija sredstava cestovnog prometa 2 - 2 - 5 1
32 Tehnologija i organizacija cestovnog prometa 2 2 - - 4 1
33 Sigurnost cestovnog promet s ekspertizama prometnih nesreća 2 - 1 - 4 1
34 Prometna tehnika 2 - 1 - 4 1
35 Informacijski sustavi u cestovnom prometu 1 - 2 - 3 1
36 Ekonomika cestovnog prometa 2 1 - - 4 1
  Izborni predmet A 2 1 - - 3 1
53 Marketing u prometu            
54 Transportno osiguranje            
55 Zaštita u prometu            
56 Promet i zdravlje            
57 Ljudski potencijali u prometu            
61 Osnove metodologije stručnog i znanstvenog rada            
 2 Fizika            
62 Društveno poduzetništvo            
  Ukupno u semestru 15 5 5 - 30 8

Napomena: Student upisuje 1 izborni kolegija od ponuđenih 53, 54, 55, 56, 57, 61, 2 i 62.

3. godina studija – V. semestar - Stručni studij Željeznički promet

Broj progr. Kolegiji Sati tjedno ECTS bodova Ispita
P S V Pr
39 Infrastruktura željezničkog prometa 1 1 - - 3 1
40 Željeznička vozila i vuča vlakova 2 - 1 - 4 1
41 Tehnologija i organizacija željezničkog prometa 3 2 - - 6 1
42 Signalizacija i automatizacija u željezničkom prometu 2 - 1 - 4 1
43 Sigurnost željezničkog prometa 2 - 1 - 4 1
44 Informacijski sustavi u željezničkom prometu 1 - 2 - 3 1
45 Ekonomika željezničkog prometa 2 1 - - 3 1
  Izborni predmet A 2 1 - - 3 1
53 Marketing u prometu            
54 Transportno osiguranje            
55 Zaštita u prometu            
56 Promet i zdravlje            
57 Ljudski potencijali u prometu            
61 Osnove metodologije stručnog i znanstvenog rada            
 2 Fizika            
62 Društveno poduzetništvo            
  Ukupno u semestru 15 5 5 - 30 8

Napomena: Student upisuje 1 izborni kolegija od ponuđenih 53, 54, 55, 56, 57, 61, 2 i 62.

 

3. godina studija – V. semestar - stručni studij Poštanski promet

Broj progr. Kolegiji Sati tjedno ECTS bodova Ispita
P S V Pr
46 Infrastruktura PT prometa 2 1 - - 3 1
47 Poštanska tehnologija i organizacija 3 1 - - 4 1
48 Poštansko-novčarski promet 2 - 1 - 4 1
49 Informacijski sustavi u poštanskom prometu 1 - 2 - 3 1
50 Planiranje poštanske mreže 2 1   - 5 1
51 Ekonomika poštanskog prometa 2 1 - - 4 1
52 Tehnička sredstva PT prometa 1 - 2 - 4 1
  Izborni predmet A 2 1 - - 3 1
53 Marketing u prometu            
54 Transportno osiguranje            
55 Zaštita u prometu            
56 Promet i zdravlje            
57 Ljudski potencijali u prometu            
61 Osnove metodologije stručnog i znanstvenog rada            
 2 Fizika            
62 Društveno poduzetništvo            
  Ukupno u semestru 15 5 5 - 30 8

Napomena: Student upisuje 1 izborni kolegija od ponuđenih 53, 54, 55, 56, 57, 61, 2 i 62.

 

3. godina studija – VI. semestar

Broj progr. Kolegiji Sati tjedno ECTS bodova Ispita
P S V Pr
37 Semestralna stručna praksa - - - (x) 13 -
38 Završni rad - - (x) - 17 1
  Ukupno u semestru - - (x) (x) 30 1

 

Završetkom preddiplosmkog stručnog studija prometa studenti stječu naziv:

Stručni prvostupnik (baccalaureus) inženjer prometa

odnosno

Stručna prvostupnica (baccalaurea) inženjerka prometa

Kratica:        bacc. ing. traff.