You are here

dr. sc. Tamara Polić, viši predavač

Konzultacije
Prijem studenata: 
Prema dogovoru sa svakom grupom - obavijest u Moodlu/Merlinu
i prema dogovoru e-poštom

Kabinet: 
415
Telefon: 
353-715
Nastava
Nositelj kolegija: 
Rijeka, redoviti studij
Stručni studij Održivi agroturizam - Talijanski jezik u agroturizmu II
Stručni studij Održivi agroturizam - Talijanski jezik u agroturizmu I
Stručni studij poduzetništva - Poslovni strani jezik I/1 - (Engleski)
Stručni studij poduzetništva - Poslovni strani jezik III (Engleski)
Stručni studij poduzetništva - Poslovni strani jezik II (Engleski)
Stručni studij prometa - Engleski jezik II
Stručni studij prometa - Talijanski jezik I
Stručni studij prometa - Engleski jezik I
Stručni studij prometa - Talijanski jezik II
Stručni studij prometa - Talijanski jezik IV
Stručni studij prometa - Engleski jezik IV
Stručni studij prometa - Talijanski jezik III
Stručni studij prometa - Engleski jezik III
Rijeka, izvanredni studij
Stručni studij prometa - Talijanski jezik II
Stručni studij prometa - Engleski jezik II
Stručni studij prometa - Talijanski jezik I
Stručni studij prometa - Engleski jezik I
Stručni studij prometa - Talijanski jezik III
Stručni studij prometa - Engleski jezik III
Stručni studij prometa - Talijanski jezik IV
Stručni studij prometa - Engleski jezik IV
Ogulin
Stručni studij prometa - Engleski jezik II
Stručni studij prometa - Engleski jezik I
Stručni studij prometa - Engleski jezik IV
Stručni studij prometa - Engleski jezik III
Poreč
Stručni studij vinarstva - Talijanski jezik II
Stručni studij vinarstva - Talijanski jezik I
Stručni studij vinarstva - Talijanski jezik IV
Stručni studij vinarstva - Talijanski jezik III
Poreč, redoviti studij
Stručni studij med. poljoprivrede - Talijanski jezik II
Stručni studij med. poljoprivrede - Talijanski jezik I
Stručni studij med. poljoprivrede - Talijanski jezik IV
Stručni studij med. poljoprivrede - Talijanski jezik III
Poreč, izvanredni studij
Stručni studij med. poljoprivrede - Talijanski jezik II
Stručni studij med. poljoprivrede - Talijanski jezik I
Stručni studij med. poljoprivrede - Talijanski jezik IV
Stručni studij med. poljoprivrede - Talijanski jezik III

Asistent na kolegijima: