You are here

Stručni posjet vinogradima i podrumu Ipša

Studenti preddiplomskog stručnog studija Vinarstvo i Mediteranska poljoprivreda 2. i 3. godine u okviru kolegija Praktični rad u vinarstvu I, Vinarstvo II i Vinogradarstvo V posjetili su obiteljsko gospodarstvo Ipša u Livadama. Kroz stručni obilazak i pojašnjenja Ivana Ipše, našeg studenta, studenti su se upoznali s vinogradarskim sortimentom i tehnologijom proizvodnje, te kušali različite tipologije vina. U sklopu stručnog posjeta studenti su obišli i njihovu novu uljaru koju se smatra jednom od najsofisticiranijih u Hrvatskoj.