You are here

Sudjelovanje Veleučilišta u Rijeci na Tematskom sastanku korisnika u visokom obrazovanju o uključivanju i raznolikosti

U organizaciji Agencije za mobilnost i programe Europske unije od 8. do 10 prosinca 2021. organizirana je online Erasmus+ godišnja konferencija za područje visokog obrazovanja. Konferencija je zamišljena kao trodnevno događanje uz gostovanje predstavnika Europske izvršne agencije za obrazovanje i kulturu (EACEA), Ministarstva znanosti i obrazovanja, udruge Erasmus Student Network, ambasadora uključivosti te različitih inozemnih i domaćih primjera dobrih praksi. Veleučilište u Rijeci, kao jedno od domaćih visokih učilišta na kojima je uočen primjer dobre prakse, pozvano je da prvoga dana konferencije u okviru Tematskog sastanaka korisnika u visokom obrazovanju o uključivanju i raznolikosti kao ključnom prioritetu novog programa Erasmus+ iznese svoja iskustva.

Prodekanica za nastavu, dr. sc. Ljerka Tomljenović, v. pred. i pročelnica Poslovnog odjela, dr. sc. Anita Stilin, v. pred. predstavile su način na koji se na Veleučilištu u Rijeci pristupa studentima iz podzastupljenih i ranjivih skupina, koje ciljane skupine to uključuje, kao i rješenja koja se koristi kako bi im se olakšalo studiranje i omogućilo uključivanje u nastavni proces, na što su uslijedile pozitivne reakcije i pohvale sudionika konferencije.