You are here

Rezultati Erasmus+ Natječaja za dodjelu financijskih potpora za mobilnost u svrhu studijskog boravka (KA103-2020) - Pilar, Širola

Sukladno Odluci Povjerenstva za međunarodnu suradnju (KLASA: 003-09/21-01/09; URBROJ: 2170-57-01-21-63/MJG), 

Dekan Veleučilišta u Rijeci donio je Odluku o odabiru studentica Evelin Pilar i Nike Širole za Erasmus+ individualnu mobilnost u svrhu studijskog boravka u akademskoj godini 2021./2022. 

Odluka se nalazi u privitku.

Služba za međunarodnu suradnju

Veleučilišta u Rijeci