You are here

Obavijest o ishodu javnog natječaja

OBAVIJEST O ISHODU JAVNOG NATJEČAJA

 

Temeljem odredbe članka 10. stavka 1. točke 10. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ br. 25/13, 85/15) objavljujem Obavijest o ishodu javnog natječaja:

 

Datum objave javnog natječaja           Narodne novine                 Izabrani kandidat

         13. listopada 2021.                               110/2021                    Olga Rudelić, bacc. oec.

 

Datum objave: 
05.11.2021.