You are here

Rezultati ERASMUS+ Natječaja za dodjelu financijskih potpora (ne)nastavnom osoblju za mobilnost u svrhu osposobljavanja / podučavanja Ključna aktivnost 1 - partnerska zemlja BiH (projekt: 2019-1-HR01-KA107-060313)

Sukladno Odluci Povjerenstva za međunarodnu suradnju (KLASA: 003-09/21-01/09; URBROJ: 2170-57-01-21-36/MJG) od 24.5.2021. godine, Dekan Veleučilišta u Rijeci donio je odluku o odabiru

Ivana Šimca, asistenta

za mobilnost nastavnog osoblja u svrhu podučavanja.

Cjelokupan tekst Odluke dostupan je u privitku.

Služba za međunarodnu suradnju Veleučilišta u Rijeci