You are here

Obavijest o ishodu javnog natječaja - obustava postupka

OBAVIJEST O ISHODU JAVNOG NATJEČAJA

Temeljem odredbe članka 10. stavka 1. točke 10. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ br. 25/13, 85/15) objavljujem Obavijest o ishodu javnog natječaja:

 

Datum objave javnog natječaja           Narodne novine                        Ishod:

           31. ožujka 2021.                                   32/2021                              obustava

 

Obrazloženje:

S obzirom da u roku od 30 dana od dana objave u „Narodnim novinama“ odnosno do 30. travnja 2021. nije zaprimljena niti jedna prijava kandidata, javni natječaj je obustavljen.

Datum objave: 
12.05.2021.