You are here

Dopuna Natječaja za dodjelu financijskih potpora studentima za mobilnost studenata u svrhu studijskog boravka u okviru programa Erasmus+ (projekt 2020-1-HR01-KA103-077412) za mobilnost u ak. god. 2021./2022. - rok 10. 5. 2021.

VELEUČILIŠTE U RIJECI objavljuje DOPUNU NATJEČAJA

za dodjelu financijskih potpora studentima za mobilnost studenata u svrhu  studijskog boravka

u okviru programa Erasmus+ (projekt 2020-1-HR01-KA103-077412)  za mobilnost u ak. god. 2021./2022.

 

Natječaj se objavljuje u okviru projekta 2020-1-HR01-KA103-077412 čije je trajanje do 31. 5. 2023.

Najkraće trajanje studentske mobilnosti je 3 mjeseca, a najdulje 12 mjeseci. Mobilnost se može ostvariti u zemljama EU, Ujedinjenom Kraljevstvu, Norveškoj, Islandu, Lihtenštajnu, Srbiji, Makedoniji ili Turskoj, a moguće ju je ostvariti u ak. god. 2021./2022.

Ako to bude financijski ostvarivo, studijski boravak studenta na razini studija na koju se prijavljuje ovim Natječajem može i naknadno biti produžen sporazumom između Veleučilišta u Rijeci i inozemne ustanove do ukupnog trajanja od 12 mjeseci uz poštivanje sljedećih uvjeta:

  • sporazum o produljenju mora bit sklopljen prije završetka dogovorenog razdoblja mobilnosti;
  • produljenje razdoblja mobilnosti moguće je samo ako nema prekida;
  • razdoblje mobilnosti ne može trajati dulje od 31. 5. 2023.;
  • kriteriji za dodjelu financijske potpore za produljenje mobilnosti bit će isti kao i kriteriji za izbor studenata iz ovog Natječaja.

Ostale odredbe Natječaja ostaju nepromijenjene, te su dostupne zajedno s natječajnom dokumentacijom na poveznici:

https://www.veleri.hr/?q=node/2334

Kontakt osoba za dodatne upite:

Marijana Jakopič Ganić, Erasmus koordinator, tel. 051 321 309, gsm: 091 332 1349; mjakopic@veleri.hr, mobility@veleri.hr          

Rok prijave na natječaj je 10. 5. 2021.