You are here

Objavljeni Vodič kroz program Erasmus+ i rokovi za prijavu 2021.

Europska komisija je dana 25. ožujka 2021. godine usvojila Vodič kroz program Erasmus+ za razdoblje 2021. - 2027.

Nov i unaprijeđen program financirat će mobilnost u svrhu učenja i projekte međunarodne suradnje za 10 milijuna Europljana svih dobnih skupina, različitih mogućnosti i podrijetla s proračunom od 26,2 milijarde eura. Za Republiku Hrvatsku za 2021. godinu proračun iznosi više od 28 milijuna eura.

Osim mobilnosti, za koju je predviđeno 70% proračuna, novi program ulaže i u međunarodne projekte. To može biti suradnja visokih učilišta (npr. inicijativa Europska sveučilišta), škola, nastavnoga osoblja (npr. Akademije za stručno usavršavanje učitelja u okviru programa Erasmus+), centara za obrazovanje odraslih, organizacija za mlade i sportskih organizacija, pružatelja strukovnog obrazovanja i osposobljavanja (npr. Centri strukovne izvrsnosti) i drugih aktera u području obrazovanja i osposobljavanja, mladih i sporta.

Glavne značajke programa Erasmus+ za razdoblje 2021. – 2027.:

Uključivi Erasmus+: bolja ponuda za osobe s manje mogućnosti, uključujući osobe iz različitih kulturnih sredina i različitog socioekonomskog položaja te osobe koje žive u ruralnim i udaljenim područjima.

Digitalni Erasmus+: ubrzana digitalna tranzicija sustava obrazovanja i osposobljavanja sukladno Akcijskom planu za digitalno obrazovanje.

Zeleni Erasmus+: financijski poticaji sudionicima koji biraju održive načine prijevoza sukladno Europskom zelenom planu.

Erasmus+ za mlade: DiscoverEU inicijativa nudi 18-godišnjacima priliku da putujući vlakom upoznaju Europu, uče od drugih kultura i upoznaju se s drugim Europljanima.

Više pojedinosti o programu nalazi se na mrežnim stranicama Agencije za mobilnost i programe EU, koja je jedino tijelo u Republici Hrvatskoj akreditirano za provedbu programa Erasmus+. Više detalja nalazi se u Vodiču kroz program, a rokove prijave doznajte u Pozivu na podnošenje prijedloga za program Erasmus+ za 2021. godinu.

Prijavni obrasci i ostala tehnička dokumentacija potrebna za postupak prijave bit će objavljeni na internetskim stranicama Agencije za mobilnost i programe Europske unije. Trenutno, dostupni su model prijavnog obrasca te upute za ispunjavanje na mrežnim stranicama.

U svrhu stručne potpore potencijalnim prijaviteljima kod pripreme projektnih prijedloga Agencija za mobilnost i programe Europske unije održat će niz webinara.