You are here

Obavijest o ishodu javnog natječaja

OBAVIJEST O ISHODU JAVNOG NATJEČAJA

 

Temeljem odredbe članka 10. stavka 1. točke 10. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ br. 25/13, 85/15) objavljujem Obavijest o ishodu javnog natječaja:

 

Datum objave javnog natječaja           Narodne novine               Izabrani kandidat

     11. prosinca 2020.                                138/2020                      Lili Bračun, dipl. ing. arh.

 

 

 

 

Datum objave: 
28.01.2021.