You are here

3. godina

3. godina studija – V. semestar, Usmjerenje: Opća mediteranska poljoprivreda

Broj progr. Kolegiji Sati tjedno ECTS bodova Ispita
P S V Pr
33 Prerada maslina 2 - 2 1 6 1
34 Vinarstvo II 2 - 1 2 5 1
35 Uzgoj bilja u zaštićenom prostoru 2 - 2 1 6 1
42 Navodnjavanje 2 - 1 1 4 1
  Izborni predmet D 2 - 1 - 4 1
  Izborni predmet E 2 - 1 - 4 1
37 Ekonomika poljoprivrednog gospodarstva            
38 Rasadničarstvo            
39 Specijalna i pjenušava vina            
40 Osnove cvjećarstva i dendrologije            
  Ukupno u semestru 12 - 8 5 30 6

Napomena: Student upisuje 2 izborna kolegija od ponuđenih 37, 38, 39 i 40.

3. godina studija – VI. semestar, Usmjerenje: Opća mediteranska poljoprivreda

Broj progr. Kolegiji Sati tjedno ECTS bodova Ispita
P S V Pr
41 Upravljanje poljoprivrednim gospodarstvom 2 - 1 - 3 1
36 Konzerviranje poljoprivrednih i pčelinjih proizvoda 2 - 1 - 5 1
  Izborni predmet F 2 - 1 - 4 1
  Izborni predmet G 2 - 1 - 4 1
47 Završni rad - - (x) - 15 1
43 Aromatično i ljekovito bilje            
44 Uređivanje krajobraza            
45 Ruralni oblici turizma            
46 Analiza poslovanja            
  Ukupno u semestru 8 - 4 1 30 5

Napomena: Student upisuje 2 izborna kolegija od ponuđenih 43, 44, 45 i 46.

 

Završetkom stručnog studija mediteranske poljoprivrede studenti stječu naziv:

Stručni prvostupnik (baccalaureus) inženjer mediteranske poljoprivrede

odnosno

Stručna prvostupnica (baccalaurea) inženjerka mediteranske poljoprivrede

Kratica:        bacc. ing. agr.