You are here

2. godina

2. godina studija – III. semestar

Broj progr. Kolegiji Sati tjedno ECTS bodova Ispita
P S V Pr
17 Zaštita bilja II 2 - 2 - 4 1
18 Voćarstvo Mediterana I 3 - 1 1 6 1
19 Vinogradarstvo I 2 - 1 2 4 1
26 Maslinarstvo 2 - 1 2 6 1
24 Stočarstvo Mediterana 2 - 1 - 4 1
21 Strani jezik III (Engleski, Talijanski) 1 - 1 - 3 1
  Izborni predmet B 2 - 1 - 4 1
22 Tržište u poljoprivredi            
23 Sjemenarstvo            
  Ukupno u semestru 14 - 8 5 31 7

Napomena: Student upisuje 1 izborni kolegiji od ponuđenih 22, 23.

2. godina studija – IV. semestar

Broj progr. Kolegiji Sati tjedno ECTS bodova Ispita
P S V Pr
25 Voćarstvo Mediterana II 2 - 2 1 7 1
20 Povrćarstvo 3 - 2 1 5 1
27 Vinogradarstvo II 2 - 1 2 5 1
28 Vinarstvo I 2 - 1 2 5 1
29 Strani jezik IV (EngleskiTalijanski) 1 - 1 - 3 1
  Izborni predmet C 2 - 1 - 4 1
30 Osnove urbanizma i gospodarski objekti u poljoprivredi            
31 Osnove pčelarstva (obavezni kolegij za usmjerenje Pčelarstva)            
32 Ribarstvo            
  Ukupno u semestru 12 - 6 6 29 6

Napomena: Student upisuje 1 izborni kolegiji od ponuđenih 30, 31 i 32.