You are here

Stručni studij Mediteranska poljoprivreda

1. godina studija – I. semestar

Broj progr. Kolegiji Sati tjedno ECTS bodova Ispita
P S V Pr
1 Kemija 2 - 1 - 4 1
2 Botanika i osnove genetike 3 - 1 - 5 1
3 Primjena računala u poljoprivredi 1 - 2 - 3 1
4 Matematika sa statistikom 2 - 2 - 5 1
5 Temelji bilinogojstva i oplemenjivanje bilja 3 - 2 - 6 1
6 Poljoprivredna ekologija 3 - - - 4 1
7 Strani jezik I (Engleski, Talijanski) 1 - 1 - 3 1
8 Tjelesna i zdravstvena kultura 1 - izborni predmet - - (1) - - -
  Ukupno u semestru 15 - 9 (10) - 30 7

Napomena:
1) P – predavanja, S – seminari, V – vježbe, Pr – praktikum
2) Tjelesna i zdravstvena kultura izvodi se izvan satnice.
3) Student upisuje jedan od stranih jezika: Engleski ili Talijanski jezik.

1. godina studija – II. semestar

Broj progr. Kolegiji Sati tjedno ECTS bodova Ispita
P S V Pr
9 Biokemija 2 - 1 - 5 1
10 Tloznanstvo 2 - 1 1 4 1
11 Zaštita bilja I 2 - 1 1 4 1
12 Fiziologija bilja 2 - 1 - 5 1
13 Strojevi u poljoprivredi 2 - 2 2 5 1
14 Strani jezik II (Engleski, Talijanski) 1 - 1 - 3 1
8 Tjelesna i zdravstvena kultura 2 - izborni predmet - - (1) - - -
  Izborni predmet A 2 - 1 - 4 1
15 Agroklimatologija            
16 Agrarna mikrobiologija            
  Ukupno u semestru 13 - 8 (9) 4 30 7

Napomena: Student upisuje 1 izborni kolegiji od ponuđenih 15 i 16.

2. godina studija – III. semestar

Broj progr. Kolegiji Sati tjedno ECTS bodova Ispita
P S V Pr
17 Zaštita bilja II 2 - 2 - 4 1
18 Voćarstvo Mediterana I 3 - 1 1 6 1
19 Vinogradarstvo I 2 - 1 2 4 1
26 Maslinarstvo 2 - 1 2 6 1
24 Stočarstvo Mediterana 2 - 1 - 4 1
21 Strani jezik III (Engleski, Talijanski) 1 - 1 - 3 1
  Izborni predmet B 2 - 1 - 4 1
22 Tržište u poljoprivredi            
23 Sjemenarstvo            
  Ukupno u semestru 14 - 8 5 31 7

Napomena: Student upisuje 1 izborni kolegiji od ponuđenih 22, 23.

2. godina studija – IV. semestar

Broj progr. Kolegiji Sati tjedno ECTS bodova Ispita
P S V Pr
25 Voćarstvo Mediterana II 2 - 2 1 7 1
20 Povrćarstvo 3 - 2 1 5 1
27 Vinogradarstvo II 2 - 1 2 5 1
28 Vinarstvo I 2 - 1 2 5 1
28 Strani jezik IV (Engleski, Talijanski) 1 - 1 - 3 1
  Izborni predmet C 2 - 1 - 4 1
30 Osnove urbanizma i gospodarski objekti u poljoprivredi            
31 Osnove pčelarstva (obvezni kolegij za usmjerenje Pčelarstva)            
32 Ribarstvo            
  Ukupno u semestru 12 - 6 6 29 6

Napomena: Student upisuje 1 izborni kolegiji od ponuđenih 30, 31 i 32.

 

3. godina studija – V. semestar, Usmjerenje: Opća mediteranska poljoprivreda

Broj progr. Kolegiji Sati tjedno ECTS bodova Ispita
P S V Pr
33 Prerada maslina 2 - 2 1 6 1
34 Vinarstvo II 2 - 1 2 5 1
35 Uzgoj bilja u zaštićenom prostoru 2 - 2 1 6 1
42 Navodnjavanje 2 - 1 1 4 1
  Izborni predmet D 2 - 1 - 4 1
  Izborni predmet E 2 - 1 - 4 1
37 Ekonomika poljoprivrednog gospodarstva            
38 Rasadničarstvo            
39 Specijalna i pjenušava vina            
40 Osnove cvjećarstva i dendrologije            
  Ukupno u semestru 12 - 8 5 30 6

Napomena: Student upisuje 2 izborna kolegija od ponuđenih 37, 38, 39 i 40.

3. godina studija – VI. semestar, Usmjerenje: Opća mediteranska poljoprivreda

Broj progr. Kolegiji Sati tjedno ECTS bodova Ispita
P S V Pr
41 Upravljanje poljoprivrednim gospodarstvom 2 - 1 - 3 1
36 Konzerviranje poljoprivrednih i pčelinjih proizvoda 2 - 1 - 5 1
  Izborni predmet F 2 - 1 - 4 1
  Izborni predmet G 2 - 1 - 4 1
47 Završni rad - - (x) - 15 1
43 Aromatično i ljekovito bilje            
44 Uređivanje krajobraza            
45 Ruralni oblici turizma            
46 Analiza poslovanja            
  Ukupno u semestru 8 - 4 1 30 5

Napomena: Student upisuje 2 izborna kolegija od ponuđenih 43, 44, 45 i 46.

Završetkom preddiplomskog stručnog studija Mediteranska poljoprivreda studenti stječu naziv:

Stručni prvostupnik (baccalaureus) inženjer mediteranske poljoprivrede

odnosno

Stručna prvostupnica (baccalaurea) inženjerka mediteranske poljoprivrede

Kratica:        bacc. ing. agr.