You are here

dr.sc. Andrea Andrijašević, predavač

Konzultacije
Prijem studenata: 
Tjedan A: petkom od 14:30 do 17:30 (laboratorij za Telematiku)
Tjedan B: četvrtkom od 14:30 do 17:30 (laboratorij za Telematiku)
Nastava
Nositelj kolegija: 
Rijeka, redoviti studij
Stručni studij telematika - Internet komunikacija
Stručni studij telematika - Programiranje I.
Rijeka, izvanredni studij
Stručni studij telematika - Internet komunikacija
Stručni studij telematika - Programiranje I.

Asistent na kolegijima: 
Rijeka, redoviti studij
Stručni studij telematika - Algoritmi i strukture podataka
Stručni studij telematika - Osnove informatike
Stručni studij telematika - Koncepti operacijskih sustava
Rijeka, izvanredni studij
Stručni studij telematika - Algoritmi i strukture podataka
Stručni studij telematika - Osnove informatike
Stručni studij telematika - Koncepti operacijskih sustava