You are here

Obavijest o ishodu javnog natječaja - točka b

OBAVIJEST O ISHODU JAVNOG NATJEČAJA

 

Temeljem odredbe članka 10. stavka 1. točke 10. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ br. 25/13, 85/15) objavljujem Obavijest o ishodu javnog natječaja pod točkom b):

Datum objave javnog natječaja           Narodne novine           Izabrani kandidat

     03. lipnja 2020.                                     65/2020           Josip Knežević, struč.spec.ing.traff.

 

 

 

Datum objave: 
23.10.2020.