You are here

3. godina

3. godina studija – V. semestar

Broj progr. Kolegiji Sati tjedno ECTS bodova Ispita
P S V Pr
 38 Navodnjavanje 2 - 1 - 5 1
34 Tehnologija jakih alkoholnih pića 2 - 1 - 5 1
35 Praktičan rad u vinarstvu I - - - 4 3 1
36 Vinogradarstvo V 2 - 1 2 5 1
37 Senzorika vina I 1 - 1 - 4 1
  Izborni predmet E 2 - 1 - 4 1
  Izborni predmet F 2 - 1 - 4 1
38 Menadžment maloga poduzeća            
39 Analiza poslovanja            
40 Higijena i održavanje            
41 Prezentacija i promocija vina            
  Ukupno u semestru 11 - 6 6 30 6

Napomena: Student upisuje 2 izborna kolegija od ponuđenih 38, 39, 40 i 41.

3. godina studija – VI. semestar

Broj progr. Kolegiji Sati tjedno ECTS bodova Ispita
P S V Pr
42 Praktičan rad u vinarstvu II - - - 6 5 1
  Izborni predmet G 2 - 1 - 4 1
  Izborni predmet H 2 - 1 - 4 1
43 Završni rad - - (x) - 17 1
44 Gospodarski objekti u poljoprivredi            
45 Vinogradi u krajobrazu            
46 Posluživanje vina i enogastronomija            
47 Aromatično i ljekovito bilje            
  Ukupno u semestru 4 - 2 6 30 3

Napomena: Student upisuje 2 izborna kolegija od ponuđenih 44, 45, 46 i 47.,

Završetkom stručnog studija vinarstva studenti stječu naziv:

Stručni prvostupnik (baccalaureus) inženjer vinarstva

odnosno

Stručna prvostupnica (baccalaurea) inženjerka vinarstva

Kratica:        bacc. ing. agr.