You are here

Rezultati Erasmus+ Natječaja za dodjelu financijskih potpora za mobilnost u svrhu obavljanja stručne prakse (KA103-2018)

Povjerenstvo za odabir kandidata u sklopu Erasmus+ programa individualne mobilnosti nastavnog, nenastavnog osoblja i studenata odabralo je na Natječaju za Erasmus+ mobilnost studenata u svrhu obavljanja stručne prakse (Klasa: 605-04/20-01/02; Ur.br: 2170-57-04-20-8/ERČ - projekt: KA103-2018-preostala sredstva) studenticu Marijanu Ereiz.

Odluka o odabiru studentice nalazi se u privitku.