You are here

MOBILNOST - CEEPUS

 

 

CEEPUS (Srednjoeuropski program razmjene za sveučilišne studije) je regionalni program akademske mobilnosti. Mobilnosti u CEEPUS-u odnose se na studentske mobilnosti i mobilnosti nastavnog osoblja u svrhu podučavanja.

Hrvatska je potpisala Ugovor CEEPUS 1995. godine, a uz Hrvatsku u programu tradicionalno sudjeluju sljedeće države: Albanija, Austrija, Bugarska, Bosna i Hercegovina, Crna Gora, Češka, Mađarska, Makedonija, Poljska, Rumunjska, Slovačka, Slovenija i Srbija. U akademskoj godini 2009./2010. programu je pristupilo i Sveučilište u Prištini na Kosovu, a u akademskoj godini 2011./2012. Moldavija.

Dana 1. svibnja 2011. godine na snagu je stupio ugovor CEEPUS III na razdoblje od sedam godina. Ugovor CEEPUS III naglasak stavlja na razvoj združenih studija i na suradnju u okviru 9. prioritetnog područja "Ljudi i vještine" Strategije EU-a za Podunavlje (EUSDR).

Zemlje potpisnice ugovora CEEPUS svake godine određuju kvotu raspoloživih stipendija za dolazne mobilnosti kao i iznose stipendija za različite kategorije stipendista i ostala prava CEEPUS-ovih stipendista (primjerice, besplatan smještaj, subvencionirana prehrana, zdravstveno osiguranje). Iznosi stipendija u CEEPUS-u razlikuju se od zemlje do zemlje, a kolike su stipendije za pojedinu državu moguće je pronaći na poveznici: www.ceepus.info (klikom na zastavu države).

Hrvatski korisnici CEEPUS-a imaju pravo na povrat putnih troškova za svoju odlaznu mobilnost sukladno proceduri dostupnoj ovdje.

CEEPUS program podržava mobilnost studenata i nastavnog osoblja putem mreža u kojima sudjeluje njihovo matično visoko učilište, kao i izvan mreža (tzv. freemoveri), ali unutar zemalja potpisnica programa. Uvjet za odobravanje mobilnosti nastavnoga osoblja u svrhu održavanja nastave/mentorskog rada na ustanovi domaćina je održavanje 6 sati nastavnog/mentorskog rada tjedno. 

Veleučilište u Rijeci sudjeluje u CEEPUS programu od 2018./19. akademske godine. Trenutno je član sedam mreža, i to:

  • CIII-BG-1103 - Modelling, Simulation and Computer-aided Design in Engineering and Management
  • CIII-BG-0722 - Computer Aided Design of automated systems for assembling
  • CIII-SK-0044 - Applied Economics and Management
  • CIII-HU-0028 - Active Methods in Teaching and Learning Mathematics and Informatics
  • CIII-RS-0065 - Intelligent Automation for Competitive Advantage
  • CIII-SK-0405 - Renewable energy sources
  • CIII-BA-1402 - New teaching technologies and new applications in modernization of teaching at the Faculties of Technical Sciences in connection with the needs of small and medium enterprises in the environment (status mreže za ak. god. 2021. / 2022.: Umbrella)

Rokovi prijava:

  • za mrežne mobilnosti: 15. lipnja za zimski semestar, odnosno 31. listopada za ljetni semestar
  • freemover mobilnosti: 30. studenog

Više o samom programu CEEPUS i načinu ostvarenja mobilnosti:

 

Informacije za dolazne stipendiste objavljene su ovdje.

Više informacija o mogućnostima ostvarenja dolaznih mobilnosti u Republiku Hrvatsku dostupno je ovdje.

Sve važne informacije o uvjetima ulaska u Republiku Hrvatsku s obzirom na ograničenja koja su na snazi zbog suzbijanja širenja bolesti COVID-19 dostupne su ovdje.

 

Veleučilište u Rijeci osigurava jednake mogućnosti svim sudionicima, pružajući posebnu pozornost uključivanju onih iz podzastupljenih ili ranjivih skupina. Nije dopuštena bilo kakva diskriminacija na temelju spola, rase, boje kože, etničkog ili socijalnog podrijetla, genetskih obilježja, jezika, religije ili uvjerenja, političkog ili bilo kojeg drugog mišljenja i stava, pripadnosti nacionalnoj manjini, imovine, rođenja, invaliditeta, starosti ili seksualne orijentacije.