You are here

Natječaj za dodjelu financijskih potpora studentima za mobilnost studenata u svrhu studijskog boravka

Veleučilište u Rijeci objavilo je Natječaj za sufinanciranje mobilnosti studenata u svrhu studijskog boravka za zimski i ljetni semestar 2020./2021. ak.god. Rok prijave za mobilnost u zimskom semestru je 30.5.2020. godine, a rok prijave za mobilnost u ljetnom semestru je 15.11.2020. godine. Kompletan tekst natječaja, kao i uvjeti prijave, mogu se naći u privitku.