You are here

Obavijest o ishodu javnog natječaja

                                                         OBAVIJEST O ISHODU JAVNOG NATJEČAJA
 
Temeljem odredbe članka 10. stavka 1. točke 10. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ br. 25/13, 85/15) objavljujem Obavijest o ishodu javnog natječaja:
 
 
Datum objave javnog natječaja       Narodne novine     Izabrani kandidat
       26. veljače 2020.                                      21/2020             Daniel Maratović, struč. spec. inf

Datum objave: 
26.03.2020