You are here

Obavijest o ishodu javnog natječaja - točke e, f, g, h, i, l

OBAVIJEST O ISHODU JAVNOG NATJEČAJA

Temeljem odredbe članka 10. stavka 1. točke 10. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ br. 25/13, 85/15) objavljujemo Obavijest o ishodu javnog natječaja kako slijedi:

pod točkom e):
Datum objave javnog natječaja          Narodne novine           Izabrani kandidati

     18. prosinca 2019.                                       124/2019                  dr. sc. Sanja Raspor Janković

pod točkom f):
Datum objave javnog natječaja          Narodne novine           Izabrani kandidati

     18. prosinca 2019.                                       124/2019                  dr. sc. Sandra Debeljak

pod točkom g):
Datum objave javnog natječaja          Narodne novine           Izabrani kandidati

     18. prosinca 2019.                                       124/2019                  Marina Rauker Koch, prof.

pod točkom h):
Datum objave javnog natječaja          Narodne novine            Izabrani kandidati

     18. prosinca 2019.                                       124/2019                   Erika Gržin, struč. spec. ing. traff.

pod točkom i):
Datum objave javnog natječaja          Narodne novine           Izabrani kandidati

     18. prosinca 2019.                                       124/2019                  dr. sc. Davor Širola

pod točkom l):
Datum objave javnog natječaja          Narodne novine           Izabrani kandidati

     18. prosinca 2019.                                       124/2019                  dr. sc. Ida Panev

Datum objave: 
10.03.2020