You are here

Obavijest o ishodu javnog natječaja

Temeljem odredbe članka 10. stavka 1. točke 10. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ br. 25/13, 85/15) objavljujem Obavijest o ishodu javnog natječaja pod točkom d):

 

 

Datum objave javnog natječaja            Narodne novine                 Izabrani kandidati

     18. prosinca 2019.                                     124/2019                            1. Dr. phil. Vito Paoletić

                                                                                                                        2. Karmen Ujčić, prof.

Datum objave: 
26.2.2020.