You are here

Obavijest o ishodu javnog natječaja

Temeljem odredbe članka 10. stavka 1. točke 10. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ br. 25/13, 85/15) objavljujem Obavijest o ishodu javnog natječaja pod točkom b):

 

 

Datum objave javnog natječaja            Narodne novine           Izabrani kandidati

     18. prosinca 2019.                                     124/2019                      1. Alisa Kos Klipa, struč. spec. inf.

                                                                                                                  2. Ivan Šimac, mag. educ. inf.

                                                                                                                  3. Ana Pulić, struč. spec. inf.

Datum objave: 
26.2.2020.