You are here

Protueksplozivna zaštita

Studiji

Ishodi učenja: 
  • Procijeniti mogućnosti i uvjete za formiranje eksplozivne smjese.
  • Opišite postupke za sprečavanje nastanka eksplozije uslijed mogućeg nastanka eksplozivne atmosfere.
  • Predložiti izvedbu električnih uređaja i drugih mogućih izvora paljenja u prostorima s mogućnošću nastanka eksplozivne atmosfere.
  • Odabrati alate i uređaje u prostorima gdje postoje mogućnost nastanka eksplozivne atmosfere.
  • Primijeniti zakonsku regulativu i pravila tehničke struke vezano uz prostore s eksplozivnom atmosferom
  • ili mogućnošću nastanka iste.