You are here

Obavijest o ishodu javnog natječaja

Temeljem odredbe članka 10. stavka 1. točke 10. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ br. 25/13, 85/15) objavljujem Obavijest o ishodu javnog natječaja pod točkom c.:

 

Datum objave javnog natječaja           Narodne novine                        Ishod:

       30. listopada 2019.                                 104/2019                           obustava

 

Obrazloženje:

Javni natječaj je obustavljen jer nije bilo pristupnika.

Datum objave: 
31.1.2020.