You are here

Obavijest o ishodu javnog natječaja

Temeljem odredbe članka 10. stavka 1. točke 10. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ br. 25/13, 85/15) objavljujem Obavijest o ishodu javnog natječaja:

Datum objave javnog natječaja           Narodne novine                        Ishod:

       18. prosinca 2019.                               124/2019                              obustava

 

Obrazloženje:
Javni natječaj je obustavljen jer se u otvorenom natječajnom roku nije prijavio nijedan kandidat.

Datum objave: 
31.1.2020.