You are here

Upisi u prvu godinu specijalističkih diplomskih stručnih studija

Za upis na specijalističke diplomske stručne studije mogu se prijaviti osobe koje su završile odgovarajući preddiplomski stručni studij ili preddiplomski sveučilišni studij u minimalno trogodišnjem trajanju.

Pristupnici za upis na  specijalističke diplomske stručne studije prijavljuju se putem sustava NISpDS i putem razredbenog postupka Veleučilišta u Rijeci.

Kriteriji na temelju kojih se odabiru kandidati za upis su:

  • vrednovanje uspjeha tijekom preddiplomskog studija (prosjek ocjena)
  • uspjeh na završnom radu
  • uspjeh na razlikovnom programu za kandidate koji su završili razlikovni program

Pravo upisa stječe se na temelju ostvarenih bodova na ljestvici poretka u okviru upisne kvote.