You are here

Upisi u prvu godinu preddiplomskih stručnih studija

Za kandidate koji su četverogodišnju srednju školu završili prije 2010. godine:
Pravo upisa se stječe putem razredbenog postupka prijavom na natječaj Veleučilišta u Rijeci. 
Razredbeni postupak za upis na preddiplomski stručni studij provodi se bez razredbenog ispita, a obuhvaća vrednovanje uspjeha u srednjoj školi (opći uspjeh u svim razredima srednje škole i na maturi). 
 
 
 
Za kandidate koji su četverogodišnju srednju školu završili 2010. godine i kasnije:
Kandidati se prijavljuju  putem Nacionalnog informacijskog sustava prijava na visoka učilišta (NISpVU) odnosno putem internetske stranice www.postani-student.hr. Bodovi na osnovu kojih se rangiraju kandidati za upis na studijske programe Veleučilišta u Rijeci prikupljaju se na temelju:
- ocjena iz srednje škole  kojima se ostvaruje  40%  ukupnih bodova

- rezultata položenih ispita B razine obveznog dijela državne mature kojima se ostvaruje  60%  ukupnih bodova

 

Natječaj