You are here

Sigurnost pri prijevozu opasnih tvari

Studiji

Ishodi učenja: 
  • Utvrditi kemijsko-fizikalne značajke opasnih tvari sa aspekta zaštite zdravlja, zaštite okoliša i zaštite od požara.
  • Definirati sigurnosno zaštitne mjere  kod manipulacije opasnim tvarima
  • Utvrditi specifičnosti prijevoza opasnih tvari po pojedinim granama prometa
  • Primijeniti zakonsku regulativu u prijevozu opasnih tvari