You are here

Sigurnost u procesnoj industriji

Studiji

Ishodi učenja: 
  • Utvrditi opasnosti i štetnosti u radnom prostoru.
  • Predložiti mjere zaštite na radu u procesnoj industriji.
  • Razlikovati mjere zaštite na radu na osnovu prisutnih opasnosti i štetnosti u radnom prostoru.
  • Analizirati proizvodni proces s aspekta sigurnosti na radu.
  • Utvrditi potrebu za osobnim zaštitnim sredstvima i opremom.