You are here

Ishodi učenja preddiplomskog stručnog studija Promet

Usmjerenje: cestovni promet

 

 • Koristiti matematičke i statističke metode u prometnom inženjerstvu i prometnim istraživanjima. 
 • Primijeniti pravnu regulativu na području cestovnog prometa.
 • Koristiti norme koje pokrivaju predmetno područje kod izrade prometnih projekata i provedbe tehnoloških i uslužnih procesa na području cestovnog prometa.
 • Analizirati i procijeniti ekonomski aspekt u praksi prometnog inženjerstva.
 • Vrednovati čimbenike sigurnosti cestovnog prometa.
 • Razlikovati subjekte i njihove ovlasti u području cestovnog prometa.
 • Provoditi terenska istraživanja u cestovnom prometu i interpretirati rezultat.
 • Preporučiti učinkovita rješenja pri planiranju cestovnog prometnog sustava na načelima održivog razvoja.
 • Povezati inženjerske principe i tehnička načela u prometnim sustavima.
 • Procijeniti modele eksploatacije i održavanja tehničkih sredstava u prometnom sustavu.
 • Odabrati odgovarajuću informacijsku tehnologiju i softver za rješavanje specifičnih problema u cestovnom prometu.
 • Sudjelovati u izradi stručnih projekata u cestovnom prometu.
 • Primijeniti mjere upravljanja tehnološkim procesima u cestovnom prometu.
 • Samostalno prezentirati stručne sadržaje usmenim, pisanim i grafičkim putem uobičajenim alatima na hrvatskom i/ili stranom jeziku.
 • Sudjelovati u timskom radu pri rješavanju složenih zadataka u području cestovnog prometa.

 

Usmjerenje: željeznički promet

 

 • Koristiti matematičke i statističke metode u prometnom inženjerstvu i prometnim istraživanjima.
 • Primijeniti pravnu regulativu na području željezničkog prometa.
 • Koristiti norme koje pokrivaju predmetno područje kod izrade prometnih projekata i provedbe tehnoloških i uslužnih procesa na području željezničkog prometa.
 • Analizirati i procijeniti ekonomski aspekt u praksi prometnog inženjerstva.
 • Vrednovati čimbenike sigurnosti željezničkog prometa.
 • Razlikovati subjekte i njihove ovlasti u području željezničkog prometa.
 • Sudjelovati u procesima izrade voznih redova.
 • Preporučiti učinkovita rješenja pri planiranju željezničkog prometnog sustava na načelima održivog razvoja.
 • Povezati inženjerske principe i tehnička načela u prometnim sustavima.
 • Procijeniti modele eksploatacije i održavanja tehničkih sredstava u prometnom sustavu.
 • Odabrati odgovarajuću informacijsku tehnologiju i softver za rješavanje specifičnih problema u željezničkom prometu.
 • Sudjelovati u izradi stručnih projekata u željezničkom prometu.
 • Primijeniti mjere upravljanja tehnološkim procesima u željezničkom prometu.
 • Samostalno prezentirati stručne sadržaje usmenim, pisanim i grafičkim putem uobičajenim alatima na hrvatskom i/ili stranom jeziku.
 • Sudjelovati u timskom radu pri rješavanju složenih zadataka u području željezničkog prometa.